13050591031

13998605187

Banner
首页 > 公司产品> 铝型材模块化组装 > 门窗组件
Abstract: 大连锐拓工业自动化设备有限公司是一家磁性门碰制造商及生产厂,提供磁性门碰厂家直销、磁性门碰加工价格,产品遍及北京、深圳、重庆、成都、苏州、青岛、烟台、长春等地。
LeftRight

磁性门碰

产品详情

磁性门碰

磁性门碰组件,由一枚磁铁和碳钢挡板组成。使用时将磁铁置入工业铝型材的T形槽内,与挡板配合实现吸合,防止门自由开合。

产品系统

工业铝型材模块化组装

产品类型

基础框架型材门窗组件

材质

磁铁,碳钢镀锌挡板

颜色

蓝白色

产品介绍

磁性门碰主要用于平开门窗单元,用紧固组件将挡板固定在门框上,磁铁块置入门的T形槽内。

30-50系列标准框架工业铝型材可以配合使用,详细规格参数详见型号参数表。

型号参数

30系列 (Strut Profile 30

Fastener

Sets

紧固组件

Unit Weight

重量(g/)

Part No.

订购编号

303030门,30门框)

--

20

30.4.11.1.3030.01

303030门,30门框)含紧固件

1xS

28

30.4.11.1.3030.02

304030门,40门框)

--

24

30.4.11.1.3040.01

304030门,40门框)含紧固件

1xT

41

30.4.11.1.3040.02

304530门,45门框)

--

25

30.4.11.1.3045.01

304530门,45门框)含紧固件

1xT

42

30.4.11.1.3045.02

 

40系列 (Strut Profile 40

Fastener

Sets

紧固组件

Unit Weight

重量(g/)

Part No.

订购编号

404040门,40门框)

--

27

40.4.11.1.4040.01

404040门,40门框)含紧固件

1xT

44

40.4.11.1.4040.02

304030门,40门框)

--

24

40.4.11.1.3040.01

304030门,40门框)含紧固件

1xT

41

40.4.11.1.3040.02

 

45系列 (Strut Profile 45

Fastener

Sets

紧固组件

Unit Weight

重量(g/)

Part No.

订购编号

454545门,45门框)

--

29

45.4.11.1.4545.01

454545门,45门框)含紧固件

1xT

46

45.4.11.1.4545.02

304530门,45门框)

--

25

45.4.11.1.3045.01

304530门,45门框)含紧固件

1xT

42

45.4.11.1.3045.02

 

 

50系列 (Strut Profile 50

Fastener

Sets

紧固组件

Unit Weight

重量(g/)

Part No.

订购编号

505050门,50门框)

--

34

50.4.11.5050.01

505050门,50门框)含紧固件

1xT

51

50.4.11.5050.02

305030门,50门框)

--

30

50.4.11.3050.01

305030门,50门框)含紧固件

1xT

47

50.4.11.3050.02

405040门,50门框)

--

34

50.4.11.4050.01

405040门,50门框)含紧固件

1xT

51

50.4.11.4050.02


询盘